Petr Bílek

Zemský ředitel v SMS finance, a.s., spolumajitel jazykové školy
Face2Face a Show2business, zakladatel projektu BILKOVCI  

Petr Bílek pracuje již 14 let ve financích a je akcionář a zemský ředitel v SMS finance, a.s. Je spolumajitelem firmy Show2Business, s.r.o. a Face 2 Face – jazyková škola s.r.o. a také je zakladatel projektu BILKOVCI, kde učí finanční gramotnost profesionálních sportovců a dětí. V minulosti byl také profesionální sportovec.

V únoru vystoupil jako speaker na největší motivační konferenci v celém Česku a Slovensku, kde mluvil před 6.200 lidmi. Petr Bílek je hlavním organizátorem jedinečné konference Cesty na vrchol.